Miljöcertifiering

Utterstad bilskrot är en auktoriserad bilskrot, vilket innebär att din bil tas om hand på ett riktigt sätt och reglerna i miljöbalken efterlevs.

Nu när producentansvaret på bilar har inletts har vi ett samarbete med Bilretur vilket gör att vi har avtal med alla billeverantörer

.